Mål: 7005-08

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar förelegat för att meddela förbud att ha hand om djur.