Mål: 4270-09

Dom eller beslut

Överklagande av Riksbankens beslut den 2 juni 2009 angående utlämnande av allmän handling.