Mål: 2893-09

Dom eller beslut

Tillägg av namnet Madeleine för en man har godkänts som förnamn.