Mål: 7892-07

Dom eller beslut

Fråga om särskild avgift ska tas ut för utebliven anmälan till Finansinspektionen om innehav av egna aktier.