Mål: 1648-08

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar för resning förelegat i ett mål om utvisning m.m. då invändning gjorts om svenskt medborgarskap.