Mål: 2783-08

Dom eller beslut

Ekonomiskt stöd, sjuklöneersättning . Prövningstillstånd i kammarrätten.