Mål: 8341-08

Dom eller beslut

Om det finns särskild anledning att anta att enskilda kan lida skada ifall uppgift lämnas ut om fördelningen av bokningar som förmedlas av en kommuns turistbyrå.