Mål: 6464-05

Dom eller beslut

Fråga om utformning av vitesföreläggande enligt radio- och TV-lagen.