Mål: 876-05

Dom eller beslut

Utdömande av vite, inte följt föreläggande att ta bort / avlägsna utan lov uppförd mast / mobilmast i form av flaggstång. Prövningstillstånd i kammarrätten.