Mål: 2803-06

Dom eller beslut

Utdömade av vite enligt lagen om viten i anledning av föreläggande enligt plan- och bygglagen. Prövningstillstånd i kammarrätten.