Mål: 1622-08

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar för att föreskriva om prövotid enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Prövningstillstånd i kammarrätten.