Mål: 7855-07

Dom eller beslut

Fråga om återkallelse av läkarlegitimation på grund av grov oskicklighet vid yrkesutövningen.