Mål: 3433-07

Dom eller beslut

En offert är ett skriftligt ställningstagande enligt 3 kap. 7§ ellagen, när vilkoren i offerten överensstämmer med den utförda anslutningen och det senare angivna kravet i fakturan.