Mål: 3434-07

Dom eller beslut

Fråga om en ansökan om prövning av villkoren för anslutning till en elektrisk anläggning har kommit in till nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett skriftligt ställningstagande.