Mål: 5798-08

Dom eller beslut

Utrymme för servering vid mässa har ansetts utgöra en sådan verksamhetslokal där personalliggare ska förvaras enligt lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher.