Mål: 2781-07

Dom eller beslut

Fråga om särskilda skäl för avställning av fordon förelegat. Prövningstillstånd i kammarrätt.