Mål: 8139-08

Dom eller beslut

Tillstånd till prövning i KR; föreläggande riktat mot medlem i sameby avseende antalet renar enligt rennäringslagen.