Mål: 931-09

Dom eller beslut

Fråga om sådana kostnadsersättningar, som vid inkomstbeskattningen och vid beräkningen av skatteavdrag ska kvittas mot schablonmässigt bestämda avdrag, är skattepliktiga enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.