Mål: 4393-10

Dom eller beslut

En anställd har förmånsbeskattats vid förvärv av aktier. I enlighet med de vilkor som gäller måste han lämna tillbaka aktierna utan ersättning när han slutar sin anställning. Förlusten har hänförts till inkomstslaget kapital. Förhandsbesked angående inkomstskatt.