Mål: 5486--5487-09

Dom eller beslut

En skattskyldig har inte befriats från skattetillägg när han för samma oredovisade ersättningar dömts för skattebrott till vilkorlig dom och samhällstjänst.