Mål: 4796-10

Dom eller beslut

Arbeten på ett småhus som bebos av utomstående ger inte rätt till ROT-avdrag. Förhandsbesked.