Mål: 4157-09, 4158-09

Dom eller beslut

Fråga om uppfödning av hästar på egen näringsfastighet utgör näringsverksamhet. Inkomsttaxering 2003.