Mål: 2662-09

Dom eller beslut

Förhandsbesked angående inkomstskatt.