Mål: 1812-09

Dom eller beslut

Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i bidragsfinansierad forskningsverksamhet.