Mål: 2423-08

Dom eller beslut

Nedsättning av avkastningsskatt med hänsyn till utländsk skatt på en kapitalförsäkring som har meddelats i en utomlands bedriven försäkringsrörelse.