Mål: 6456-09

Dom eller beslut

En återbetalning av ingående mervärdesskatt som tidigare dragits av som kostnad vid inkomsttaxeringen har ansetts utgöra en skattepliktig intäkt. Beskattningen har skett det år som följer av god redovisningssed. Inkomsttaxering 2007.