Mål: 590-10

Dom eller beslut

Förhandsbesked i skattefråga.