Mål: 3472-09

Dom eller beslut

Förhandsbesked i skattefråga.