Mål: 6370-09

Dom eller beslut

Fråga om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om det föreligger synnerliga skäl för återköp av en pensionsförsäkring.