Mål: 8312-08

Dom eller beslut

Borde kammarrätten ha hållit muntlig förhandling i ett mål om bl.a. skattetillägg när den skattskyldige begärt sådan.