Mål: 2671-09, 2673--2674-09

Dom eller beslut

Fråga i målen om en köpeskilling för en traktor som har sålts av företagsledare i ett fåmansföretag som säljer liknande utrustning kan beskattas som inkomst hos fåmansbolaget.