Mål: 2536-09

Dom eller beslut

Två bostadsrättslägenheter som sammanslagits till en bostad har inte ansetts kunna utgöra ursprungsbostad vid tillämpningen av reglerna om uppskovsavdrag i 47 kap. IL. Inkomsttaxering 2007.