Mål: 5073--5074-09

Dom eller beslut

Två bostadsrättslägenheter som sammanslagits till en bostad har inte ansetts kunna utgöra ersättningsbostad vid tillämpningen av reglerna om uppskovsavdrag i 47 kap. IL. Inkomsttaxering 2006.