Mål: 2640-08

Dom eller beslut

Ansökan om resning i mål om återbetalning av ingående mervärdesskatt på ett försäkringsbolags förvärv av varor eller tjänster i samband med skadereglering.