Mål: 1157-10

Dom eller beslut

Förhandsbesked i mervärdesskattefråga.