Mål: 7729-07

Dom eller beslut

Fråga om avdrag för avsättning för framtida utgift avseende vård m.m. av nyplanterad skog efter avverkning.