Mål: 2410-08

Dom eller beslut

Utgifter för reklamgåvor vars värde uppgått tillhögst 350 kr inklusive mervärdesskatt har ansetts vara avdragsgilla. Inkomsttaxering 2002.