Mål: 314-10

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningarna för att dra in sjukpenning för en försäkrad som fyllt 65 år.