Mål: 4498-08

Dom eller beslut

Om 4 § i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1996:18) om underhållsstöd ryms inom ramen för vad som kan beslutas som verkställighetsföreskrifter.