Mål: 1815-09

Dom eller beslut

Fråga om klagandens utmattningsreaktion är en arbetsskada.