Mål: 44-07

Dom eller beslut

Det råder osäkerhet om det belopp som ska återbetalas enligt Sifs Arbetslöshetskassas beslut har blivit riktigt beräknat.