Mål: 6541-09

Dom eller beslut

Ett olycksfall som intfäffat i samband med en lunch under en av arbetsgivaren anordnad och bekostad internatkurs har ansetts vara ett olycksfall i arbetet.