Mål: 5523-09

Dom eller beslut

Fråga om det finns förutsättningar för att återkräva arbetslöshetsersättning från en person som spelat fotboll på elitnivå.