Mål: 813-09

Dom eller beslut

Den försäkrades sjukersättning har inte påverkats av ökat löneuttag från eget aktiebolag.