Mål: 2434-09

Dom eller beslut

Återbetalning av sjukersättning. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.