Mål: 2231-08

Dom eller beslut

Återföring av avdrag för ersättning till periodiseringsfond har inte lagts till grund för sjukpenninggrundande inkomst.