Mål: 6260--6261-09

Dom eller beslut

Att kammarrätten vid sin prövning av AAs rätt till sjukpenning utgått från att han var arbetslös trots att det i målen uppgetts att han hade en anställning.