Mål: 5594-08

Dom eller beslut

Fråga om sjuklön som utges enligt kollektivavtal utgör inkomst av eget arbete och därmed ingår i den sjukpenninggrundande inkomsten samt om den tid under vilken sjuklön utgår utgör s.k. SGI-skyddad tid.