Mål: 6442-09

Dom eller beslut

Rättshjälp i mål om återkrav av assistansersättning. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.