Mål: 3593-09

Dom eller beslut

Tidpunkten för ansökan om bilstöd är avgörande för om villkoret avseende övre åldergräns är uppfyllt eller inte.